USŁUGI

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych. Pomagam osobom:

- borykającym się z problemami których przyczyną jest występujące obecnie lub w przeszłości w domu rodzinnym uzależnienie od alkoholu (DDA)
- zmagającym się z długotrwałym stresem, napięciem,
z obniżonym nastrojem, depresją, lękiem
- doświadczającym zaniżonej samooceny
- cierpiącym z powodu kryzysów życiowych, rozstań, rozwodów
- mającym kłopoty w kontaktach z rówieśnikami i bliskimi,
- wspieram w poszukiwaniu własnego „ja”, rozumieniu siebie, swoich potrzeb i pragnień

Jako Doradca Zawodowy wspieram:

- w diagnozie swojego potencjału (kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji zawodowych, zainteresowań)
- w planowaniu kierunku dalszego rozwoju zawodowego,
- pomagam w napisaniu lub wykonaniu korekty dokumentów aplikacyjnych,
- przygotowuję do rozmowy kwalifikacyjnej

Psycholog
Psycholog

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych. Pomagam osobom: borykającym się z problemami których przyczyną jest występujące obecnie lub w przeszłości w domu
rodzinnym uzależnienie od alkoholu (DDA), zmagającym się z długotrwałym stresem, napięciem, z obniżonym nastrojem, depresją, lękiem doświadczającym zaniżonej samooceny, cierpiącym z powodu kryzysów życiowych, rozstań, rozwodów.

Terapeuta
Terapeuta

Wspieram w poszukiwaniu własnego „ja”, rozumieniu siebie, swoich potrzeb i pragnień. Proces leczenia „złamanego serca” można nieco „przyspieszyć” jeśli pozwolimy sobie na świadome wykonanie kolejnych kroków, których efektem ma być akceptacja tego co jest, tak aby bez ciągłego wracania do przeszłości nauczyć się docenienia tego co mamy, by znów móc realizować siebie i patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Doradca Zawodowy
Doradca Zawodowy

Doradca zawodowy, psychoterapeuta, trener o wysokich umiejętnościach interpersonalnych, lubiący kontakt z innymi ludźmi, otwarty na ich potrzeby, pomocny w diagnozie potencjału i ograniczeń klientów, motywujący i wspierający w procesie podejmowania zmian. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy.