O MNIE

Psycholog, Anna Wyszkowska

ANNA WYSZKOWSKA   - Psycholog, Psychoterapeuta, Doradca ZawodowyJestem psychoterapeutą, absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.

 

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie na kierunku Psychologia Społeczna zrobiłam specjalizację z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Doradztwa Zawodowego oraz z Psychoedukacji, prowadzenia warsztatów i szkoleń.

 

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobywałam min. prowadząc  terapię indywidualną na oddziale psychiatrycznym, młodzieżowym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, współpracując z Centrum Probalans. Aktualnie  w Pracowni Psychoterapii Dobre Więzi prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje z doradztwa zawodowego.    


Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt. Podejście to zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wszystkie zasoby niezbędne do tego, by wieść szczęśliwe życie, spełniać swoje potrzeby, osiągać wyznaczone cele. Jednak na skutek trudnych doświadczeń z przeszłości mogło dojść do usztywnienia postaw i zachowań, które kiedyś pomagały nam przetrwać, jednak dziś są już nieadekwatne, niefunkcjonalne, powodują cierpienie, utrudniają dalszy rozwój, nasilają problemy emocjonalne, prowadzą do schorzeń psychosomatycznych, kryzysów życiowych, zwątpienia. Jednak każdy z nas, będąc nawet w bardzo trudnej sytuacji życiowej, może rozwiązać swoje problemy, gdy stanie się bardziej świadomy.

 

Jako terapeuta wspieram swoich klientów w poszerzaniu świadomości, rozumieniu tego co się w danym momencie dzieje w sferze uczuć, myśli, zachowań i ciała.  Uważam, że tylko w relacji opartej na zaufaniu i akceptacji każdy z nas może uczyć się rozpoznawania swoich potrzeb i zaspokajania ich, co prowadzi do wzięcia odpowiedzialności za własne życie, dokonywane wybory, podejmowane decyzje. Konsekwencją tego jest możliwość wprowadzenia w swoje życie zmiany, tak by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów, żyć pełniej – w zgodzie ze swoim potencjałem i możliwościami.

 

Zapraszam Cię więc do wspólnej drogi, spotkań podczas których będziesz poznawał, „odkrywał siebie”, gdyż jestem przekonana, że będąc sobą o wiele łatwiej jest nam żyć.